index
 

:: เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้, ถาม-ตอบปั

ญหาคาใจ, แนะนำ, ประกาศ, หรือทุกสิ่งตามต้องการ ::

 

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ  เชิญประชุมกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นทุกช้นเรียน
 พิสิฐชัย(มีชัย)
 Posted : 2012-11-19 21:18:40
เรียนเชิญคณะกรรมการเครือข่ายห้องเรียนทั้ง5ท่านซึ่งมี
ประธาน,รองประธาน,เลขานุการ,นายทะเบียนและประชาสัมพันธุ์เข้าร่วมประชุมพร้อมกันทั้งระดับชั้น(ชั้นหนึ่งมี12ห้องห้องละ5คนประมาณ60คน) ณ ห้องประชุม96ปีอาคาร5โรงเรียนอำมาตย์ฯไว้ตามวันเวลาที่กำหนดไว้แล้วด้านล่างนี้ เพื่อประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจในเรื่องบทบาทหน้าที่และภาระงานที่ต้องดำเนินการและเป็นการรับฟังประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆจากทุกท่านเพื่อนำมาสรุปเป็นข้อคิดเห็นเพื่อเสนอแนะต่อโรงเรียน(ผู้อำนวยการคนใหม่ที่จะเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ในเร็วๆนี้)ในเรื่องต่างๆที่ท่านคิดว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและสถานศึกษาต่อไปทางเครือข่ายต้องการอยากทราบปัญหาต่างๆที่ระดับชั้นเจอและประสบด้วยตนเองแต่ไม่ได้รับการดูแลผมในฐานะประธานเครือข่ายระดับโรงเรียนขออาสาเป็นคนกลางเพื่อติดต่อประสานกับทางผู้บริหารโรงเรียนเพื่อนำข้อเสนอแนะต่างๆจากการประชุมในครั้งนี้ในทุกระดับชั้นซึ่งมีความสำคัญเท่าๆกัน ซึ่งเพื่อการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องถูกทางเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ใช่ว่าพูดพูดแล้วก็จบกันไปผมเองอยากให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้รับการดูแลและแก้ไขให้ถูกจุดเป็นที่พอใจและพัฒนาไปในทางที่ดี.....ถ้าหากว่าปีนี้คงไม่ทันแล้วอย่างเช่นระดับชั้นม.6 ก็จะจบออกกันไปแล้วทุกคนก็คิดว่ามาก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเพราะแก้ไขไม่ทันแล้ว.....แต่ผมเองอยาจะขอร้องขอความร่วมมือจากทุกท่านยิ่งระดับชั้นม.6ผมว่าสำคัญมากเพราะท่านได้พบเจอปัญหาต่างๆมามากมายซึ่งยังไม่ได้รับการดูแลและได้รับการดูแลบ้างในบางเรื่องเพื่อเป็นประโยชน์กับนักเรียนชั้นม.5ในปีหน้าหรือรุ่นหลังๆและจะเป็นผลดีกับโรงเรียนของเราด้วย วันนี้ท่านมาแล้วทางเครือข่ายเปิดโอกาสให้พวกเราพูดคุยกันอย่างเต็มที่ไม่จำกัดเวลายาวไปเลย(มีแต่คณะกรรมการไม่มีคนนอกไม่มีครูอาจารย์)เรานำความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะรวมเป็นระดับชั้นไม่ได้บอกว่าใครคนหนึ่งเป็นผู้เสนอทุกข้อเสนอแนะผมขอรับรองว่าถึงมือผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบอย่างแน่นอนพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งทางผู้บริหารหรือผู้ที่รับผิดชอบได้มาตอบหรือแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับพวกเราทราบภายในระยะเวลาที่สมควรและเหมาะสมต่อไป

 
  IP : (223.205.110.109)
แสดงความคิดเห็น

 พิสิฐชัย(มีชัย)
 Posted : 2012-11-19 22:48:40   IP : (223.204.72.96)
ตารางการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน เริ่มตั้งแต่
วันอาทิตย์ที่ 25พ.ย.2555 ประชุมระดับชั้นม.2 ตั้งแต่เวลา08.30-12.00 น.(ถ้าพูดคุยกันยังไม่จบอาจจะต่อช่วงบ่ายได้เลยทั้งวันทุกระดับชั้น...รับรองทุกคนที่มาได้พูดหมดครับเปิดกว้างไม่มีกีดกั้นพูดได้ทุกเรื่องที่อยากจะพูด ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนหรือกิจกรรมต่างๆของนักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานของท่าน)
วันอาทิตย์ที่ 2ธ.ค.2555 ประชุมระดับชั้นม.1 ตั้งแต่เวลา08.30-12.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค.2555 ประชุมระดับชั้นม.4 ตั้งแต่เวลา08.30-12.00 น.เป็นต้นไป
วันอาทิตย์ที่ 16 ธ.ค.2555 ประชุมระดับชั้นม.6 ตั้งแต่เวลา08.30-12.00 น.เป็นต้นไป
วันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค.2555 ประชุมระดับชั้นม.3ตั้งแต่เวลา08.30-12.00 น.เป็นต้นไป
ส่วนระดับชั้นม.5นั้นได้จัดการประชุมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่โรงแรมโกลเด้นฮิลล์ของน.พ.จรูญเมื่อวันที่18 พ.ย.2555
และที่ลืมไม่ได้ก็คือในวันนั้นวันประชุมขอให้ทุกคนแต่งตัวให้สวยๆหล่อๆหรือว่าดูดีมาด้วย....เพราะทางเครือข่ายฯจะถ่ายรูปให้กับทุกท่านกันสดๆและเป็นภาพปัจจุบันของแต่ละคนเพื่อเอามาลงพิมพ์ในทำเนียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอำมาตย์ฯปีการศึกษา2555ทุกคน
ทางเครือข่ายหวังเป็นอย่างยิ่งคงได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน และขอฝากให้ช่วยบอกต่อๆกันด้วยอยากจะให้ทุกท่านทราบและได้มาใช้สิทธิ์เสนอแนะความคิดและสิ่งดีๆให้โรงเรียน
นายพิสิฐชัย(มีชัย)กาญจนามัย
ประธานเครือข่ายระดับโรงเรียนเป็นผู้ประกาศ 
 Comment : 1
กลับขึ้นด้านบน

 phiphat
 Posted : 2012-11-28 21:10:16   IP : (118.173.53.238)
เรียนประธาน
เบอร์ตากล้อง ดต.สุวัช 088-4515053

 
 Comment : 2
กลับขึ้นด้านบน

 พิสิฐชัย
 Posted : 2012-11-29 21:54:54   IP : (49.48.234.142)
คลิ๊กที่ภาพ

นายพิพัฒน์ ลิ่มเถาว์ประธานเครือข่ายระดับชั้นม.2จัดประชุมคณะกรรมเครือข่าบแต่ละห้องเรียนเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และภาระงานที่จะต้องดำเนินการตลอดรับฟังประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆจากกรรมการห้องเรียนทุกคนทุกห้องเพื่อนำมาสรุปเป็นข้อคิดเห็นเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการคนใหม่ซึ่งท่านจะเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ในวันที่29พ.ย.55นี้ในเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียนต่อไป

 
 Comment : 3
กลับขึ้นด้านบน

 พิสิฐชัย
 Posted : 2012-11-29 21:59:23   IP : (49.48.234.142)
คลิ๊กที่ภาพ

ขอขอบคุณคณะกรรมการเครือข่ายระดับห้องเรียนสายชั้นม.2ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 
 Comment : 4
กลับขึ้นด้านบน

 พิสิฐชัย
 Posted : 2012-11-29 22:07:40   IP : (49.48.234.142)
คลิ๊กที่ภาพ

คุณไสว ชีพเจริญวงศ์ประธานห้องม.2/1ท่านเป็นผู้ที่มีจิตอาสาโดยแท้มาร่วมชุมทุกครั้งที่มีการประชุมวันนี้ได้ลุกขึ้นนำเสนอสิ่งดีๆหลายเรื่องด้วยกันทางระดับชั้นม.2จะได้สรุปและส่งต่อให้ประธานเครือข่ายระดับโรงเรียนเพื่อส่งต่อให้กับโรงเรียนในโอกาสต่อไป

 
 Comment : 5
กลับขึ้นด้านบน

 พิสิฐชัย
 Posted : 2012-11-29 22:12:28   IP : (49.48.234.142)
คลิ๊กที่ภาพ

นี้ก็อีกท่านหนึ่งที่ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและยังได้นำเสนอแนะสิ่งต่างๆในหลายเรื่องเพื่อนำเสนอผอ.ต่อไป

 
 Comment : 6
กลับขึ้นด้านบน

 พิสิฐชัย
 Posted : 2012-11-29 22:26:59   IP : (49.48.234.142)
คลิ๊กที่ภาพ

คุณสายัณห์ สมมาตย์(อดีตนักการเมืองท้องถิ่น)รองประธานระดับชั้นม.2 ประธานห้องม.2/10เป็นผู้ที่มีจิตอาสาอย่างเปี่ยมล้นช่วยงานเครือข่ายมาตลอดให้ทั้งน้ำใจและทรัพย์สิ้นครั้งที่แล้วงานกีฬาสีภายในก็มอบน้ำดื่มให้กับนักเรียนหลายเพ็กด้วยกันวันนี้ก็ไม่ย่อมพาพวกเราไปเลี้ยงข้าวเที่ยงที่ร้านศิริในเมืองขอขอบคุณมากๆๆครับและวันนี้ได้เล่าประสบการณ์การเล่าเรียนให้พวกเราฟังทำให้ได้ข้อคิดหลายอย่างด้วยกัน

 
 Comment : 7
กลับขึ้นด้านบน

 พิสิฐชัย
 Posted : 2012-11-30 19:57:18   IP : (223.204.102.4)
คลิ๊กที่ภาพ

ขออีกภาพครับจะได้เห็นหน้าด้วย

 
 Comment : 8
กลับขึ้นด้านบน

 พิสิฐชัย
 Posted : 2012-11-30 19:59:46   IP : (223.204.102.4)
คลิ๊กที่ภาพ

อีกท่านหนึ่งครับพูดได้ดีมากครับ

 
 Comment : 9
กลับขึ้นด้านบน

 พิสิฐชัย
 Posted : 2012-11-30 20:07:04   IP : (223.204.102.4)
คลิ๊กที่ภาพ

ดต.สุวัชผู้ที่มีจิตอาสาเต็มร้อยรับอาสาถ่ายรูปให้กับทุกท่านทุกระดับชั้นเพื่อนำมาพิมพ์เป็นทำเนียบรุ่นต่อไปและยังได้เสนอแนะสิ่งดีๆให้กับสายชั้นในหลายเรื่องราว

 
 Comment : 10
กลับขึ้นด้านบน

1 2 3 4 5 6


 แสดงความเห็นต่อคำถามนี้
ชื่อ/Username
รหัสผ่าน
( เฉพาะสมาชิก )
อีเมลล์
( ถ้าเป็นสมาชิกไม่ต้องใส่ )
รูปแบบพิเศษ   ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Emotions  
รหัสผ่าน
พิมพ์ตามภาพ
แทรกภาพ  
ขนาดภาพ ห้ามเกิน 2 MB  และ ไฟล์ Flash ขนาดห้ามเกิน 500 kb
แสดงความเห็น

[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ
ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ webmaster@kf-farm.com เพื่อให้ผู้ควบคุม
ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป


 © Copyright 2001 kf-farm.com All Right Reserved. Contact >> webmaster@kf-farm.com