สังสรรค์ครั้งที่ ๑

นิด้ารุ่นที่ ๓ ณ ร้านอาหาร ป๊อปอาย สุราษฎร์ธานี

เชิญชมภาพกิจกรรม นิด้ารุ่น 3

www.kf-farm.com

"249 เมืองแมน ถนนเมืองแมน ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

โทร.(ุ66)813963322 Fax.(66)75-620-600