ลำดับ
ชื่อ-สกุล
สถานที่อยู่ - ที่ทำงาน
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
51

 

ประยุทธ รักนิ่ม

....................

................ เสียชีวิตแล้ว
52

ประหยัด มีเพียร

ตำแหน่ง:กรรมการผู้จัดการ

โรงแรมไทยอโยธยาวิล่าแอนสปา125 ,ม.3 ต.มะเร็ต

อ.เกาะสมุยจ.สุราษฎร์ธานี84310

โทร.077424297,077424702-6Fax:077424300,077424700

http://travellista.com/TH/Thailand/Koh_Samui/Lamai_Beach/

Thai_Ayodhya_Villas_Spa_Hotel_Koh_Samui_review.htm

0819233955 prayut@nida3.com
53

พ.ต.อ.ประเสริฺฐ์ ริยาพันธ์ุื์

ข้าราชการบำนาญ


ตำแหน่ง : ( ก่อนเกษียณ) ผู้กำกับการตำรวจภูธรอำเภอนบพิตำ

สถานตำรวจภูธรอำเภอนบพิตำ

จังหวัดนครศีธรรมราช

0816070484 praserd@nida3.com
54 ประเสริฐ ไชยเลิศ ------- --------- เสียชีวิตแล้ว
55

ปราณี พิมาน

ข้าราชการบำนาญ

ตำแหน่ง:(ก่อนเกษียณ)ผู้อำนวยการโรงเรียน

ระดับ : 9โรงเรียนพรุี่ิพลีีพิทยาคมอำเภอพรุพลี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บ้านพัก:243/1 ถนนดอนนก หมู่ที่ 4 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

0819585960 pranee@nida3.com
56

 

ปานชนก ปานจันทร

พยายามคอทเทจรีสอร์ท

ต.เกาะพยายาม อ.เมือง จ.ระนอง

0816453555 panchanuk@nida3.com
57

เผด็จ มูลละ

ตำแหน่ง:ผู้จัดการเขตธนาคารทหารไทยมหาชนจังหวัดอุบลราชธาธี

อ.เมือง จังหวัอุบลราชธานี

0818768131 padat@nida3.com
58

พงศ์รัตน์ รัตนพงศ์

ตำแหน่ง:นักการเมือง

454/10 หมู่ที่ 5 ตำบลสิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120โทร.075536480(บ้านแม่)

้้้่่่่ึ0863779678 pongrut@nida3.com
59

พงศ์เดช มโนรส

ตำแหน่ง :อดีต กก.ต.จังหวัดกระบี่

387/45ถนนอุตรกิจ ต.ปากน้ำ้้ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

0831765525 pongdat@nida3.com
60

พจนา อานนทวีศิลป

ตำแหน่ง:กรรมการผูู้จัดการโรงเรียนอนุบาล

463/2หมู่ที่ 1ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ ธานี ต84210

โทร.077250304

0814768085 pojana@nida3.com
61

พนิดา ณ นคร(ต้อย)

ตำแหน่ง:สรรมพากรเกาะสมุย

395/123 หมู่บ้านศรีธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทร.077217142

0815376185 panida@nida3.com
62

พรชัย จงศิริรักษ

ตำแหน่ง :ขนส่งจังหวัดสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร

ระดับ:8

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร

39/8-95ถ.คลองคะเชนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร

โทร.056990372(สายตรง)

0869310333 ponchai@nida3.com
63

พรทิพย์ บัวจัทร์

ตำแหน่ง:

29/5 ถนนราชดำเนิน ต.ท่าวัง

อ.เมืองจ.นครศรีธรรมราช80000

โทร.075343682

0812701758 pontip@nida3.com
64

 

 

 

 

พัชรินทร์ ช่วยประดิษฐ์

06 หมู่ที่ 7ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81000 0898744693 putcharin@nida3.com
65

พิศุทธ์ ศักดา

ข้าราชการบำนาญ

ตำแหน่งก่อนเกษียณ:นักวิชาการสรรพากร 9 ชช.

สำนักงานสรรพกรภาค 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

 

224/61หมู่ที่2ถนนศรีวิชัย ซอย 21 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

0869695888

pisut@nida3.com
66

พิสิฐชัย(มีชัย)

กาญจนามัย

ข้าราชการบำนาญ

ตำแหน่ง :(อดีตครูใหญ่ร.ร.บ้านเกาะปอ)

ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการ

เค.เอฟ.ฟาร์ม ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฟิล่าบราซิล เลียโร ,

249 เมืองแมน ถ.เมืองแมน หมู่ที่7 ต.ไสไทย อ.เมือง

จ.กระบี่ 81000

โทร.075620600 FAX075618165

0813963322

0835053433

krabifila@yahool.com

bhisitchai@yahoo.com

249kffarm@gmail.com

meechai@nida3.com

67

ญิญโญ หวังสุทธิ์

 

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานปกครองระดับชำนาญการ

ผู้ประสานนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานี

168/326หมู่บ้านเสาวลักษณ์ 1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

บ้านโทร.077213740

0819689379 pinyo@nida3.com
68

ิ์

ภูมิวิชญ์ ขวัญเมือง

ตำแหน่ง:ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 11  (สุราษฎร์ธานี) 


โทรศัพท์ 
หมายเลขภายใน  077-274811 ต่อ 5101

http://www.nhso.go.th/

บ้านพักในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทร.077 273487

 0899736170 

bhumivit.k@nhso.go.th

pumvit@nida3.com

69

มนัส ชุมถาวร

ตำู้แหน่ง:ผู้อำนวยการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ฯ

ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

บ้านพัก:31/59 หมู่ที่ 2ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรฬ077225159

0811733278 manus@nida3.com
70

มยุรีย์ นาคเสน

ตำแหน่ง:ครู คส3

โรงเรียนท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

57/1 หมู่ที่6 ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170

โทร.077381070

0818924002 mayuree@nida3.com
71

พ.ต..ต.รณพงษ์

ทรายแก้ว

ตราแผ่นดิน เป็นตราที่กรมตำรวจได้รับพระราชทานให้เป็นตราประจำหน่วยงาน และใช้เป็นตราหน้าหมวกขณะสวมใส่เครื่องแบบ เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2492

ตำแหน่ง:ผู้์บังคับการตำตรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 84000

บ้านพัก:หจก.ชุมพรโชควิวัฒน์ 8 ถนนเพชรเกษม(สาย41) ต.ขันเงิน

อ.หลังสวน จ.ชุมพร

โทร.077541096,541403

0818914544

0897243937

ronnapong@nida3.com
72

พ.ต.ท.ระหงษ์ ใจแสน

ตราแผ่นดิน เป็นตราที่กรมตำรวจได้รับพระราชทานให้เป็นตราประจำหน่วยงาน และใช้เป็นตราหน้าหมวกขณะสวมใส่เครื่องแบบ เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2492

ตำแหน่ง:รองผู้กำการตำรวจภูธรกะปง(พนักงานสอบสวน)

อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

โทร.076-499104,076-499378

0898711430 rahong@nida3.com
73

รังสรรค์ จังศิริพรปกรณ์

ตำแหน่ง:ผู้อำนวยการ

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอเมือง จังหวัดสุณาษฎร์ธานี

บ้านปัจจุบัน16/5 สุโขทัยคอนโดมิเนี่ยม ซอยรามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแห่ง

เขตบางกะปิ กทม.โทร.0817470580

 

0895699865

rungsan@nida3.com

rsjang@hotmail.com

74

วัชระ บุญทรัพย์

ตำแหน่ง:ครูชำนาญการ

โรงเรียนมัธยมพัชระกิติยากร

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

0815974555 watchara@nida3.com
75

วัชระพันธุ์ ถาวรโรฤทธิ์

ตำแหน่ง:ผู้อำนวยการทางหลวงชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธาน

อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

130/27 ถนนศรีวิชัย ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทร.077220589

0898701515

watcharapun@nida3.com

watcha_2828@hotmail.com

76

วัชรินทร์ ภูเจริญ

ตำแหน่ง:

34/3 หมูที่ 1 ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร 86130

โทร.077501254

  wascharin@nida3.com
77

วัชรินทร์

โรจน์สกุลวงศ

ตำแหน่ง:นักวิชาการระดับชำนาญการ

สำนักงานสหกรณจังหวัดสงขลา

อำเภอเมือง จ.สงขลา

บ้าน188/2 ถนนศาลาแดง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

โทร.077511761,502489

0835056794 vatcharin@nida3.com
78

วิจักษณ์ ธีรวิศรุต

ตำแหน่ง:กรรมการผู้จัดการ

บริษัทวีพีโกลเด้นเพรส จำกัดทำเกี่ยวกับบ้านและที่ดิน

481ม.5 ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

บ้านพัก442/329 ตลาดเกษตรถนนตลาใหม่ อ.เมือง

จ.สุรษฎร์ธานี 84000โทร.077285759

0898714046 vijak@nida3.com
79

 

วินิจ วิชัยดิษฐ์

  00000000 เสียชีวิตแล้ว
80

วิโรจน์ วิฑูรกิจวานิช

ตำแหน่ง:ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารกสิกรไทย

ทำหน้าที่ผู้บริหารงานธุรกิจลูกค้าผูประกอบการ

บ้านพัก28/37หมู่ที่ 8 ถนนตลิ่งชัน-ชักพระ แขวงตลิ่งชัo

เขตตลิ่งชัน กทม.10170 โทร.024332674

0816550677

viroj.b@kasikornbank.com

virod@nida3.com

81

 

วิโรจน์ สุขสม

ตำแหน่ง:ปลัดเทศบาลตำบลดอนสัก

อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บ้าน218/130 ถนนตลาดใหม่ อ.เมือง จ.สุรษฎร์ธานี 84000

โทร.077287587

0848382711 viros@nida3.com
82

วิโรจน์ เทพพิทักษ์

ตำแหน่ง:ปลัดอำเภอสวี จังหวัชุมพร

176/7 หมูที่ 11 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

โทร.077574202

0813968308 virot@nida3.com
83

วีระ แพ่งยัง(อุ้ง)

ตำแหน่ง:ผู้ช่วยผูอำนวยการธนาคารกสิกรไทยสาขาทุ่งสง

บ้านพัก224/13ถนนตลาดใหม่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี 84000

โทร.077223396

0816931829

0816982681

veera@nida3.com
84

ศิริชัย ธนะศิริตระกูล (ชัย)

ตำแหน่ง: ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารทรัพย์สิน

    ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

  1101 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสันเขตราชเทวี กทม.10400

บ้านพัก       ที่อยู่  657  ถนนจรัญสนิทวงศ์ 57

บางพลัด   กทม. 10700

โทร.024246346

0890345678

sirichai@nida3.com

sirichai@ scib.co.th

85

สงกรานต์ ก่อธรรมนิเวศน์

ตำแหน่ง:

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

โทร.

0897088990 songkran@nida3.com
86

ดร.สถาพร สังขาวสุทธิรักษ์

ตำแหน่ง:อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน

คณะคุรุศาสตร์ฝ่ายวิชาการ

โทร.สายตรง077355466 ต่อ294

120/61 หมูที่1ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทร.077284428

0819688922

satapon@nida3.com

pasaow@yahoo.com

87

สมชาย มัยกุล(ชาย)

ตำแหน่ง:ผู้อำนวยการ โรงเรียน ระดับ 8

โรงเรียนปะทิว

24 หมูที่ 2 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160

โทร.077591156

0819684710 soomchai@nida3.com
88

พ.ต.อ.สมชาย

รัตนอาภา

ตำแหน่ง:ผู้กำกับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค8

อ.เมืองจ.สุราษฎร์ธานี

7 ซอยโรงสี ถนนศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทร.077311882

0815353453 somchai@nida3.com
89

พ.ต.อ.สมยศ สีหาบัว

 

ตำแหน่ง:ผกก.สถานีตำตรวจภูธรเกาะลันตา

อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

 

0819794331 soomyut@nida3.com
90

สมเกียรติ ดาโลดม

ข้าราชการบำนาญ

ตำแหน่ง:(อดีต)รองผู้อำนวยการ ระดับ :8

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

43/1ซอยสุขาภิบาล 1 อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานu82000

โทร.077431678

0818920288 soomkiar@nida3.com
91

สมใจ สันติยานนท์

ข้าราชการบำนาญ

ตำแหน่ง:(อดีต)ผู้อำนวยการโรงเรีย:ระดับ9

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาคม อ.ประทิง จ.ชุมพร

บ้านพัก

222/37 หมูบ้านศรีพัฒนา 3 อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

โทร.077504144

0819561214 soomjai@nida3.com
92

สยุมพร จันทสร(แป๋ว)

ตำแหน่ง:กุมารเวรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

บ้านพัก 130/11 ซอยเฟืองฟ้า ถนนศรีวิชัย อ.เมือง

จ.สุรษฎร์ธานี 84000

โทร.077283899

0815975585

sayumpon@nida3.com

s_jumtasorn@hotmail.com

93

สังวรณ์ ศมาวรรตกุล

ตำแหน่ง:ผู้จัดการธนาคารทหารไทย

บ้านพัก99/31 หน้าโรงแรมเสาวลักษณ์ธานี

ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทร.077287300-1

0819561214 sungvoon@nida3.com
94

สายัณห์ ยุติธรรม

ตำแหน่ง:นักการเมืองท้องถิ่น

121 หมู่ที5 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศณีธรรมราช 80160

โทร.075521389

0869435735 sayun@nida3.com
95

สาโรจน์ เคาวางกูล

ตำแหน่ง:(อดีต)กรรมกาผู้จัดการโรงงานไม้ยางส่งนอก

187 ถนนหน้าเมือง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทร.077248357

0814664140 sarood@nida3.com
96

ภูชิณ(สำคัญ) แสงไฟ

 

ตำแหน่ง:กรรมการผู้จัดการ

บริษัทแอคคอร์ เรียล เอสเตท จำกัด

18 หมู่ที่ 5 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร.076248357

0876223739

sumkun@nida3.com

samkhan_s@yahoo.com

97

สุชาดา การะกรณ์ (ดา)

ตำแหน่ง:ผศ.ระดับ 8 สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

บ้านพัก1/4 หมู่ที่ 4 ถนนกะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง

จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทร. 075447069

0819687795 suchada@nida3.com
98

สุดา รัตนกูล (แหวว)

ตำแหน่ง:ผู้ช่วยสรรพกรเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร

นักวิชาการสรรพากรชำนาญพิเศษ

สรรพกรเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร

บ้านพัก357/51 ถนนประชาอุทิศ อ.ท่าตะเภา

จ.ชุมพร 84000 โทร.077504662

0819681624

suda@nida3.com

suda.ra@rd.go.th

99

สุดาพร ลิ้มสุวรรณ (ปิ่ม)

ตำแหน่ง:หัวหน้าสูติ-นารีเวช โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร.077284517

0866868727

sudapon@nida3.com

timinter@hotmail.com

100

สุทัศน์ จิรพัฒนากร

ตำแหน่ง:อาจารย์พิเศษ

99/44-46 ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง

จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทร.077212520

0835049445

sutus@nida3.com

tanabul@hotmail.com

เค.เอฟ.ฟาร์ม ดอทคอม

" 249 ถนนเมืองแมน หมู่ที่ 7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่่ 81000"

โทร.(ุ66)75-620600Fax.(66)75-618165,มือถือ0813963322