ลำดับ
ชื่อ-สกุล
สถานที่อยู่-ที่ทำงาน
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
101

 

สุรีรัตน์ แต้ชูตระกูล(หนิง)

 

ตำแหน่ง:กรรมการผู้จัดการ

หจก.เพชรเกษมการช่าง ุ68/12 ถนนเพชรเกษม อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130

โทร.032671063,671756

0817050057

sureerut@nida3.com

ning0022@hotmail.com

102

ดร.สุวิทยา บริบูรณ์

ตำแหน่ง:กรรมการผู้จัดการ

โรงเรียนเทคนิคสถาปัตย์นครศรีธรรมราช

ถนนนราชดำเนิน ต.ท่าวังอ.เมือง 80000

โทร.075346106

0811245766

suvitaya@nida3.com

sifaboriboon@hotmail.com

103

พ.ต.อ.เสกสันติ พิพัฒน์เพชรภูมิ

ตำแหน่ง::รองผู้บังคับบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา

ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา

 

227/48 ซอยเสม็ดเรียง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง84000

 

0818928094 saksunti@nida3.com
104

เสริมศักดิ์ แสวงทรัพย์

 

ตำแหน่ง:ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ

บ้านพัก

20/15 ซอยโรงเรียนพลตำรวจภูธร 8 9มะขามเตี้ย

อ.เมือง จ.สุรษฎร์ธานี 84000

โทร.077221477

0819706986 sermsak@nida3.com
105

 

เสาวะดี สุดจันทร์

ตำแหน่ง:นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

สาธารณสุขจังหวัดกระบี่

ระดับ 9

2ถนนกระบี่ ต.ปากนำ้ อ.เมือง จ.กระบี่ 810000โทร.075620267

0819797071 saowadee@nida3.com
106

โสรัจ กั้นเกษ

ตำแหน่ง:กรรมการผู้จัดการ

โสรัจทัวร์

263/1 ถนนชนเกษม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทร.077273772,2859847

0819588550

sorut@nida3.com

soruttour@windolive.com

107

ไสว นาคเสน

 

ตำแหน่ง:ครูชำนาญการ

โรงเรียนท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บ้านพัก

57/1 หมูที่ 6 ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170

 

0818924002 savai@nida3.com
108

องอาจ บุษยวิทย์ (อ๊อด)

ตำแหน่ง:สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

อดีต:ผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขาชุมพร

บ้านพัก

79 ถนนประชาราษฎร์ ต.ขันหิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 8611 0

 

0872666408 aongoaj@nida3.com
109

อมรทิพย์ อินทรวิมล (จิ๋ว)

ตำแหน่ง:

ระดับ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เสียชีวิต
amontip@nida3.com
110

อมรรัตน์ อินทรวิเชียร(หนู)

ตำแหน่ง:รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

โทร.077501310

 

บ้านพัก077501596

ไม่มีค้ะ

amonrut@nida3.com

t.somdee@Gmail.com

111

อุดมศรี ทัศนสุวรรณ

ตำแหน่ง:นักวิชาการสรรพากร

ระดับ8

สรรพากรเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

เบอรบ้านกทม.028707355

4/13 ถนนกะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 84000

โทร.075315960,342213

0851664978 udomsee@nida3.com
112

อุบลรัตน์ โพธิ์กมลวงศ์

 

ตำแหน่ง:กรรมการอิสระ

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

ชั้น 4-6, 1 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร.0-2938-3388

 

บ้านพัก

303/28  ซอย19  ถนนสาธุประดิษฐ์ 
แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ  10120

โทร.0-2674-1171

0891457794 ubonrut@nida3.com
113

อุไร ผั้งประเสริฐศิลป์

ข้าราชการบำนาญ

ตำแหน่ง:นักวิชาสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

(หัวฝ่ายพัฒนาบุคคลกร)

ระดับ8

143/3 หมู่ที่ 11ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

โทร.077504294

0841915181 urai@nida3.com
114

อุไรวรรณ สมตน

ตำแหน่ง:

ระดับ

โรงเรียนด่านสวีวิทยา อ.สวี จ.ชุมพร 86130

078 ร้านจรรยา อ.สวี จ.ชุมพร 86130

โทร.

0872666408 uraiwan@nida3.com
 

 

 

     
         

 

เค.เอฟ.ฟาร์ม ดอทคอม

" 249 ถนนเมืองแมน หมู่ที่ 7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่่ 81000"

โทร.(ุ66)75-620600Fax.(66)75-618165,มือถือ0813963322